خریدار گرامی در صورتی که قبلا سفارشی را به صورت "رزرو شده" ثبت کردید و قصد ثبت سفارش جدید دیگری را ندارید با استفاده از فرم بررسی سفارشات رزرو شده می توانید نسبت به پرداخت هزینه ارسال سفارش اقدام نمایید.

توجه : در صورتی که سفارش جدید ثبت نمایید سفارشات رزرو شده از قبل با سفارش جدید پیوست می شود و نیازی به پرداخت هزینه ارسال از این قسمت نیست !

فرم بررسی سفارشات رزرو شده
شماره موبایل به صورت 11 رقمی بدون خط تیره و فاصله